Giải quyết các vấn đề cá nhân tại nơi làm việc

Các vấn đề cá nhân như vấn đề gia đình, tình huống thay đổi cuộc sống, khó khăn về tình cảm, bệnh tật và thậm chí xu hướng tình dục của một người có thể ảnh hưởng đến công việc và cuối cùng là khả năng thăng tiến sự nghiệp của bạn. Cố gắng giữ […]

TẠO SƠ YẾU LÝ LỊCH PHÙ HỢP

Một bộ sơ yếu lý lịch phù hợp sẽ thu hút sự chú ý của người quản lý tuyển dụng ngay lập tức và làm nổi bật bạn là ứng viên tốt nhất, phù hợp nhất cho công việc mà nhà tuyển dụng đang mong đợi. Có ba loại định dạng sơ yếu lý lịch […]

TÌM KIẾM CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC

Đôi khi tìm kiếm việc làm có thể khiến chúng ta cảm thấy quá tải, đặc biệt là khi chúng ta cần việc làm ngay lập tức. Chúng ta thường cảm thấy có quá nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Một cách để quản lý căng thẳng này và […]

Độc hại hơn cả thuốc lá là SẾP VÔ LÝ!

Báo cáo của Quartz, trang thông tin kinh doanh – doanh nghiệp thế giới, cho biết: 59% nhân viên dù làm việc dưới trướng một lãnh đạo yếu kém không lựa chọn bỏ việc. Có thể thấy, ngay cả khi bị đối xử không tương xứng với năng lực, đại đa số mọi người vẫn […]

GIÚP BẠN LÀM VIỆC TỐT HƠN
Get Your Job Matched With The Right Candidate
tìm ứng viên
CHỌN CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC
Our database is updated every hour with hundreds of new job positions, which might interest you. We help thousands of people finding a new job everyday!
tìm việc