Chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực từ tháng 5-2021

chính sách mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp có hiệu lực thi hành. 1. Tăng mức hỗ trợ học nghề với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Thủ tướng ban hành Quyết định 17/2021/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm […]

Lương làm thêm giờ, làm việc ban đêm được tính thế nào

Khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ vào ban đêm sẽ được tính tiền lương theo các công thức được quy định tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020. Công thức tính tiền lương làm thêm giờ Khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 bổ sung quy định […]

GIÚP BẠN LÀM VIỆC TỐT HƠN
Get Your Job Matched With The Right Candidate
tìm ứng viên
CHỌN CÔNG VIỆC MƠ ƯỚC
Our database is updated every hour with hundreds of new job positions, which might interest you. We help thousands of people finding a new job everyday!
tìm việc